Tionól Páistí agus Daoine Óga faoi Chailliúint na Bithéagsúlachta

I mí Dheireadh Fómhair 2022, reáchtáil Éire a céad Tionól Páistí agus Daoine Óga faoi Chailliúint na Bithéagsúlachta. Bhí páistí agus daoine óga páirteach i leagan amach an Tionóil, agus tugadh le chéile ann 35 Ball idir 7-17 mbliana d’aois, ó gach cearn d’Éirinn, a roghnaíodh go randamach chun moltaí a iniúchadh, a phlé agus a dhéanamh maidir le gníomhartha chun an bhithéagsúlacht in Éirinn a chosaint agus a athchóiriú.

Faigh amach anseo faoi na 58 Glao chun Gnímh ó na Baill Tionóil!