Amlíne an Tionscadail

Beidh an Tionól ar siúl idir mí Mheán Fómhair agus mí na Nollag 2022.

Seo ár n-amlíne mar atá sí faoi láthair:

1 Meán Fómhair – 18 Meán Fómhair

Tugadh cuireadh do pháistí agus daoine óga idir 7-17 mbliana d’aois ó gach cearn d’Éirinn a n-ainm a chlárú lena chur in iúl dúinn gur mhaith leo a bheith ina mBall den Tionól.

1 – 30 Meán Fómhair

Tugadh cuireadh do pháistí agus daoine óga idir 0-17 mbliana d’aois a gcuid tuairimí agus smaointe a chur isteach chugainn ar leathanach na nAighneachtaí Oscailte.

19 Meán Fómhair

Roghnaíodh 35 Ball Tionóil trí shampláil ionadaíoch agus cuireadh fáilte rompu!

8 – 9 Deireadh Fómhair

Bhí ár gcéad deireadh seachtaine Tionóil ar siúl in Ionad Athmhuintearais Ghleann Crí, Co. Chill Mhantáin ar an 8–9 Deireadh Fómhair 2022.

Imscrúduithe Neamhspleácha

I rith dhá dheireadh seachtaine an Tionóil, cuireadh de chúram ar bhaill an Tionóil a n-imscrúdú neamhspleách féin a dhéanamh ina bpobail féin, agus iad ag baint úsáid as ‘pacáiste misin’ a chuir foireann an tionscadail le chéile.

22 – 23 Deireadh Fómhair

Reáchtáladh an dara deireadh seachtaine Tionóil i dTeach agus Gairdíní Chill Airne, Co. Chiarraí ar an 22-23 Deireadh Fómhair 2022. Chuir baill an Tionóil a ráiteas físe, a gcuid príomhtheachtaireachtaí, agus a nglaonna chun gnímh faoi bhráid Malcolm Noonan T.D., an tAire Stáit um an Oidhreacht agus Athchóiriú Toghchánach.

Cur i láthair do Thionól na Saoránach faoi Chailliúint na Bithéagsúlachta

Ar an 5 Samhain 2022, rinne seisear ball Tionóil cur síos ar a n-eispéireas féin os comhair Thionól na Saoránach faoi Chailliúint na Bithéagsúlachta i Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath, agus chuir siad i láthair ráiteas físe an Tionóil, na príomhtheachtaireachtaí agus na glaonna chun gnímh. Cuireadh scannán ar taispeáint faoin Tionól Páistí agus Daoine Óga faoi Chailliúint na Bithéagsúlachta.