Aighneachtaí Oscailte

Thuigeamar go bhfágfadh an próiseas roghnúcháin randamaigh go mbeadh teorainn leis na deiseanna a bhí ag páistí agus daoine óga eile a gcuid tuairimí a chur in iúl, agus mar sin thugamar cuireadh do pháistí agus daoine óga idir 0-17 mbliana d’aois a dtuairimí agus a smaointe faoi chailliúint na bithéagsúlachta a chur isteach chugainn. Bhí fáilte roimh théacs agus saothair ealaíne, grianghraif nó gearrthóga físe. Rinneamar an gearrscannán seo in éineacht leis na Comhairleoirí Óga i mí Mheán Fómhair 2022 chun páistí agus daoine óga nár roghnaíodh le bheith ina mbaill Tionóil a spreagadh le bheith páirteach ann freisin: