Aoife Daly

Maidir le

Aoife Daly

Aoife is ainm dom agus múinim dlí agus cearta páistí/daoine óga i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Bím ag scríobh faoi pháistí agus faoi mar is féidir leo cabhrú an comhshaol a chosaint. Tá sé tábhachtach go gcosnóidh rialtais agus daoine eile a gcearta ó thaobh labhairt amach agus timpeallacht fholláin a bheith acu. Chomh maith leis sin, bhí mé ag cabhrú le coiste na Náisiún Aontaithe a bhíonn ag obair ar chearta páistí. Tá cinneadh á dhéanamh ag an gCoiste conas ba cheart do thíortha éagsúla a bheith ag obair le páistí chun a gcearta a chosaint ó thaobh an chomhshaoil de.

Is cúis áthais dom a bheith ag obair leis an Tionól Páistí agus Daoine Óga faoi Chailliúint na Bithéagsúlachta – is bealach iontach é do pháistí agus daoine óga chun labhairt amach ar cheist thábhachtach!

Is féidir teagmháil a dhéanamh liom ag: aoife.daly@ucc.ie