Aoife Dean

Maidir le

Aoife Dean

Aoife is ainm dom agus táim ag obair in ionad taighde darb ainm MaREI i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, áit a ndéanaimid iarracht dul i gcomhairle le daoine faoi cheisteanna a bhaineann le fuinneamh, leis an athrú aeráide agus leis an timpeallacht mhuirí ionas gur féidir linn a bheith ag obair as lámha a chéile chun dul i ngleic leis na dúshláin sin. I rith an tionscadail seo, táim ag tacú le cumarsáid agus rannpháirtíocht leis an Tionól Páistí agus Daoine Óga faoi Chailliúint na Bithéagsúlachta agus le torthaí an Tionóil sin. Tá ríméad orm a bheith páirteach ann!

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh liom ag: aoife.deane@ucc.ie