Benjamin Mallon

Maidir le

Benjamin Mallon

Ben is ainm dom agus táim ag obair in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, ag múineadh agus ag déanamh taighde faoin inbhuanaitheacht agus faoi chearta páistí. Tá an-mheas agam ar an mbithéagsúlacht iontach atá againn in Éirinn agus ar fud an domhain. Is breá liom a bheith ag obair le múinteoirí agus le daoine óga chun iarracht a dhéanamh dul i ngleic le cuid de na dúshláin atá romhainn, agus tá mé ar bís go mbeimid ag obair le chéile ar an Tionól seo.