Clodagh Harris

Maidir le

Clodagh Harris

Clodagh is ainm dom. Bím ag múineadh agus ag déanamh taighde faoin daonlathas agus an rannpháirtíocht i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Bhí mé i mo chomhairleoir maidir leis an daonlathas ar bhonn plé le Tionóil Saoránach in Éirinn agus in áiteanna eile agus táim i mo bhall den Sainghrúpa Comhairleach do Thionól Saoránach na hÉireann ar chailliúint na bithéagsúlachta. Is mór an chúis onóra agus sásaimh dom é a bheith i mo bhall den ghrúpa atá ag tacú leis an bhfoireann iontach Páistí agus Daoine Óga agus lena dTionól Saoránach faoi chailliúint na bithéagsúlachta.

Is féidir teagmháil a dhéanamh liom ag: clodagh.harris@ucc.ie