Darragh Wynne

Maidir le

Darragh Wynne

Darragh is ainm dom. Is breá liom an dúlra agus táim meáite ar an mbithéagsúlacht a chosaint agus gníomhú ar son na haeráide. Mar sin tá lúcháir orm a bheith páirteach sa tionscadal seo! Beidh mé ag cabhrú leis na gníomhaíochtaí agus na hábhair a úsáidfear don tionól a ullmhú. Is múinteoir mé a bhíodh ag obair i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta. I láthair na huaire, bím ag múineadh faoin Oideachas Saoránachta Domhanda in DCU agus déanaim roinnt podchraoltaí faoin gcomhshaol.