Diarmuid Torney

Maidir le

Diarmuid Torney

Diarmuid is ainm dom agus bím ag múineadh agus ag déanamh taighde in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath faoi cheapadh beartas a bhaineann leis an gcomhshaol. Bhí mé i mo bhall den Sainghrúpa Comhairleach do Thionól Saoránach na hÉireann do dhaoine fásta a rinne plé faoin athrú aeráide in 2017. Is mise an ceannaire tionscadail don Tionól Páistí agus Daoine Óga faoi Chailliúint na Bithéagsúlachta agus táim ag obair le foireann iontach páistí, daoine óga agus daoine fásta ar an tionscadal spreagúil seo.

Is féidir teagmháil a dhéanamh liom ag: diarmuid.torney@dcu.ie