Liam Lysaght

Maidir le

Liam Lysaght

Liam Lysaght is ainm dom agus táim i gceannas ar an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta. Tá an-suim agam sa dúlra ó bhí mé i mo dhéagóir agus tá sé d’ádh orm a bheith ag obair le gnéithe éagsúla de chaomhnú an dúlra le 40 bliain anuas. Dírím go háirithe ar theacht ar thuiscint ar an eolaíocht is bonn leis an mbithéagsúlacht agus iarracht a dhéanamh daoine agus eagraíochtaí a spreagadh chun gníomhaíochtaí a dhéanamh a chuideoidh linn í a chaomhnú. Is é an ról atá agamsa ar an bhfoireann ná comhairle a chur ar dhaoine faoi ghnéithe den bhithéagsúlacht de réir mar is gá.