Foireann an Tionscadail

Chun féachaint chuige go bhfuil an Tionól Páistí agus Daoine Óga á leagan amach agus á reáchtáil ar bhealach a oireann do pháistí agus do dhaoine óga, tá an tionscadal á dhearadh ag foireann ó ghlúnta éagsúla: Foireann Comhairleoirí Óga agus cuibhreannas taighde neamhspleách.

Naonúr páistí agus daoine óga ó gach cearn d’Éirinn, agus iad idir 8-16 bliana d’aois, atá ar an bhFoireann Comhairleoirí Óga. Sa chuibhreannas taighde tá saineolaithe ar rannpháirtíocht páistí, daonlathas ar bhonn plé, agus bithéagsúlacht ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus terre des hommes, eagraíocht idirnáisiúnta a bhíonn ag díriú ar na cearta atá ag páistí ó thaobh an chomhshaoil de.

Ar dtús, seo seans duit aithne a chur ar an bhFoireann Comhairleoirí Óga!

Co. Dhún na nGall agus Co. an Dúin
Co. Bhaile Átha Cliath
Co. Thiobraid Árann
Co. Chorcaí
Co. Loch Garman
Co. Bhaile Átha Cliath
Co. na Gaillimhe
Co. Phort Láirge
Co. Chill Mhantáin

Bíonn na Comhairleoirí Óga ag plé leis an obair seo a leanas:

• Próiseas an Tionóil a dhearadh, agus smaoineamh ar conas tuairimí agus smaointe páistí agus daoine óga a bhailiú.

Gníomhaíochtaí agus ábhair a ullmhú do pháistí agus do dhaoine óga i bpróiseas an Tionóil.

A bheith páirteach san fhoireann páistí, daoine óga agus daoine fásta a éascóidh gníomhaíochtaí an Tionóil do na páistí agus na daoine óga a bheidh ag freastal air.

Beartú cén chaoi a n-inseoimid scéal an Tionóil ar na meáin shóisialta agus sa nuacht.

Tá na Comhairleoirí Óga ag obair in éineacht le taighdeoirí ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus terre des hommes, eagraíocht a bhíonn ag plé leis na saincheisteanna a bhaineann leis na cearta atá ag páistí ó thaobh an chomhshaoil de.